Sikkerhet

God sikkerhet i bakken er til felles glede for alle. I tillegg til å ha det gøy i bakken, ber vi alle om å følge reglene nedenfor.
 
Hjelm
Det er påbudt å bruke hjelm ved kjøring i bakken.

Sikkerhet

God sikkerhet i bakken er til felles glede for alle. I tillegg til å ha det gøy i bakken, ber vi alle om å følge reglene nedenfor.
 
Skistoppere/Fangreim
Skistoppere / fangreim er påbudt. Lang fangreim skal benyttes på snowboard. Fangreimen skal kunne festes under kneet og være fastspent brettkjøreren også dersom han/hun tar av seg brettet oppe i bakken. Kort fangreim skal benyttes på telemarkski og snowblades.
 
Ansvar for å unngå skade
Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.
 
Tilpass farten etter forholdene
Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk
 
Vikeplikt
Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.
 
Starte, Kjøre inn i eller svinge oppover i bakken
Kjører du inn i eller svinger du oppover i bakken, må du passe på at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.
 
Til fots i bakken
Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.